سفرهای آنتونی بوردین - برنامه جدید از صدای آمریکا

31 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


«سفرهای آنتونی بوردین» برنامه جدید که دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ۹:۳۰ شب به وقت ایران  - یک عصر به وقت واشنگتن از صدای آمریکا پخش می‌شود: