علاقه زنان ایرانی به ورزش پرش از ارتفاع روز به روز بیشتر می‌شود

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علاقه به ورزش بانجی جامپینگ یا پرش از ارتفاع در ایران به ویژه درمیان زنان رو به افزایش گذاشته است. گرچه محدودیت‌هایی برای زنان در این رابطه وجود دارد اما زمزه هایی از آزاد شدن پرش از همه دکل‌های مخصوص این ورزش برای همه علاقه مندان آن در ایران به گوش می رسد.