فرار ۸۲۵ متری از دست گاومیشها در شهر پامپلونا در اسپانیا

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این مردان و زنان سفید و قرمز پوش باید در سول ۸۲۵ متر، از دست گاومیشها فرار کنند. رقابتی که برای ۴۰۰ سال برگزار می شود.