فرانسه: علیه بوکو حرام طرح جامعی لازم است

28 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از کشورهای غربی و رهبران آفریقای مرکزی می خواهد در مبارزه علیه گروه تروریستی بوکو حرام، طرح جامعی تدوین کنند. گزارش از مهدی آرمی.