ساخت یک ربات جدید برای نظارت بر ساختمان

15 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران هر روز نوع جدیدی از رباتها را وارد زندگی مردم می کنند. کیکابات، ربات ناظر ساختمان است که در نیمی از زمان و با دقت بسیار بالاتر کار مشابه انسانی، یعنی ناظر ساختمان شهرداری را انجام می دهد.