استفاده از ماورای صوت برای افزایش میزان پاک‌کنندگی آب سرد

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شستشو با آب سرد می‌تواند برخی آلودگی‌ها را پاک کند، اما یک عامل پاک کننده مؤثر محسوب نمی‌شود. هنگامی که دو مخترع دانشگاه ساوت همپتون با افزودن فرکانس "ماورا صوت" به آب اضافه کردند، در پاک کردن آلودگی‌ها از درزها و شکاف‌های کوچک بسیار مؤثر شد.