پل آزادی در بوداپست مجارستان، در خدمت مردم

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این پل که متعلق به دو قرن پیش است، قرار است آخر هفته ها به روی ماشین ها بسته باشد تا مردم مجانی از آن استفاده کنند