بستری شدن عباس امیر انتظام در بیمارستان

27 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان به دلیل وخامت حال جسمی در بیمارستانی در تهران بستری شده است. آقای امیر انتظام که بعنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی از او یاد می شود. سال ۱۳۵۸ به اتهام جاسوسی برای آمریکا به حبس ابد محکوم شد اما از آن زمان تاکنون بر بی گناهی خود تاکید کرده و همواره خواستار اعاده دادرسی شده است.گزارش کوروش صحتی