بسته‌های تسلی برای کودکان مهاجر در آمریکا

06 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، همزمان با تلاش خانواده‌های مهاجران و طرفداران آنها در دادگاه برای ملحق شدن به فرزندانشان که در مرز جداشده‌اند، یک سازمان خیریه در ایالت مریلند از سراسر کشور بسته‌های مراقبت برای کودکان با عنوان «بسته‌های تسلی» تهیه می‌کند.