بسته شدن خطوط اعتباری بانکها در ایران

10 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که کارشناسان و فعالان بازار کمبود نقدینگی را چالش اصلی واحدهای تولیدی عنوان می کنند، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از بسته شدن خطوط اعتباری بانک ها خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.