بریکس: دور از غرب، نزديک ایران

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا فریدون خاوند استاد اقتصاد مرکز مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک دانشگاه رنه دکارت آرش آرامش تحلیلگر امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد مرتضی محیط نویسنده و پژوهشگر