بروجردی: توافق ایران با آمريكا دور از ذهن نيست

12 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتباط با غرب از جمله آمریکا موضوعی است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره با قبح و حساسیت خاصی دنبال میشد . اما در سالهای اخیر خصوصا پس از اعمال تحریم های غرب ، مقامات ایرانی سیاست ملایم تری را در این حوزه اعمال کرده اند . از آن جمله گفته های علاالدین بروجردی نماینده مجلس شورای اسلامی است . احمد باطبی گزارش میدهد .