دستگاه قضایی بلژیک رسما محمد عبرینی را به قتل و مشارکت در اقدام تروریستی متهم کرد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دستگاه قضایی بلژیک محمد عبرینی، از مظنونان حملات پاریس را به قتل و مشارکت در فعالیت های تروریستی متهم کرد. محمد عبرینی و پنج نفر دیگر روز گذشته در عملیات ویژه پلیس برای یافتن مظنونان احتمالی و اعضای آنچه با عنوان سلول تروریستی پاریس - بروکسل شناخته شده دستگیر شدند. گزارش نیلوفر پورابراهیم