اوکراین و افغانستان، محور مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با اعضای ناتو در بروکسل

24 فروردین 1400