برسی تضاد بين سخنان احمدی نژاد و منوچهر متکی

04 مهر 1388
بشنوید
برسی تضاد بين سخنان احمدی نژاد و منوچهر متکی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.