برری اختلاف برسر پیمان امنیتی بین آمریکا و عراق

07 مهر 1388
بشنوید
برری اختلاف برسر پیمان امنیتی بین آمریکا و عراق
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.