بررسی وضعیت اقتصادی چین در سطح جهان توسط شش نهاد بزرگ مالی و اقتصادی جهان

26 سپتامبر 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برنامه اقتصادی صدای آمریکا، تحت عنوان سرمایه، موضوعات اقتصادی در جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران را بررسی می کند. این برنامه همچنین تحولات اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی و معیشت مردم ایران را در قالب اخبار، گزارش و تحلیل و گفت وگو با کارشناسان، به زبانی ساده بازگو می کند.