بررسی واکنشهای تهران و و اشنگتن پيرامون نشست ژنو

06 مهر 1388
بشنوید
بررسی واکنشهای تهران و و اشنگتن پيرامون نشست ژنو
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.