بررسی تصميم كنگره آمريكا مبنی بر منع فروش بنزين به ايران

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی تصميم كنگره آمريكا مبنی بر منع فروش بنزين به ايران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.