بررسی سخنرانی محمود احمدی نژاد در استان كرمانشاه

04 مهر 1388
بشنوید
بررسی سخنرانی محمود احمدی نژاد در استان كرمانشاه
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.