بررسی سخنان اخیر وزیر دفاع آمریکا در گفت وگو با هوشمند میرفخرایی

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هوشمند میرفخرایی به این سوال پاسخ می دهد که چرا جیم میتس وزیر دفاع آمریکا در آخرین واکنش خود گفته که "گفتگوهای خلع سلاح اتمی با کره شمالی مذاکراتی طولانی است که با سختی و ناهمواری زیادی همراه خواهد بود؟