بررسى نتايج انتخابات

10 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات ايران با شكست گروه اصولگرايان در تهران به پايان رسيد. شما در مورد اين نتيجه چه نظرى داريد؟ آيا اصلاح طلبان همسو با دولت مى توانند مشكلات اقتصادى را حل كنند؟ و به نظر شما مجلس جديد مى تواند در فضاى سياسى گشايشى ايجاد كند؟