بررسی موضع اتحاديه اروپا نسبت به آزمايشهای موشكی

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی موضع اتحاديه اروپا نسبت به آزمايشهای موشكی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.