بررسی عمليات نيروهای عراقی در استان العماره

08 مهر 1388
بشنوید
بررسی عمليات نيروهای عراقی در استان العماره
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.