بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۴94

25 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اقتصاد ایران در سال ۹۴ راه دشوار و پرپیچ و خمی را پشت سر گذاشت. راهی که علایم آن نشان دهنده موفقیت ها و ناکامی هاست. موفقیت هایی مانند ادامه کاهش میزان تورم و لغو تحریم های مالی و تجاری و ناکامی هایی مثل تداوم رکود و میزان بالای بیکاری.