بررسی مانور سپاه پاسداران در خليج فارس

04 مهر 1388
بشنوید
بررسی مانور سپاه پاسداران در خليج فارس
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.