بررسی جلسه نمايندگان پنج كشور عضو دائمی شورای امنيت و آلمان

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی جلسه نمايندگان پنج كشور عضو دائمی شورای امنيت و آلمان
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.