بررسی گزارش پنتاگون در مورد دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق

03 مهر 1388
بشنوید
بررسی گزارش پنتاگون در مورد دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.