بررسی اظهارات رئيس جمهوری آمريكا به تلويزيون العربيه در مورد ايران

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی اظهارات رئيس جمهوری آمريكا به تلويزيون العربيه در مورد ايران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.