بررسی اوضاع نوار غزه یکسال پس از کودتای حماس

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی اوضاع نوار غزه یکسال پس از کودتای حماس
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.