بررسی آثار پرويز تناولی در موزه بريتانيا، واكنش پاموک به كودتای تركيه و نمايشگاه كتاب كودكان در آرژانتين

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو با ونشيا پورتر از موزه بريتانيا در مورد رونمايی از كتاب پرويز تناولی و بررسی آثارش، آشنايی با يكی از نويسنده های پرفروش تركيه و واكنش اورهان پاموک به كودتا.