بررسی انتصاب مصطفی پورمحمدی بعنوان رئيس سازمان بازرسی کشور

08 مهر 1388
بشنوید
بررسی انتصاب مصطفی پورمحمدی بعنوان رئيس سازمان بازرسی کشور
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.