بررسی انتقاد وزرای خارجه هشت کشور صنعتی از برنامه هسته ای تهران

07 مهر 1388
بشنوید
بررسی انتقاد وزرای خارجه هشت کشور صنعتی از برنامه هسته ای تهران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.