بررسی افتتاح دفتر ديپلماتيک آمريكا در ايران

08 مهر 1388
بشنوید
بررسی افتتاح دفتر ديپلماتيک آمريكا در ايران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.