برقراری قرنطینه سه هفته‌ای در آفریقای جنوبی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا

10 فروردین 1399