اجراهای اپرای جدید بروکبک مانتین Brokeback Mountain

12 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نخستین اجراهای اپرای جدید بروکبک مانتین Brokeback Mountain روی صحنه تئاتر سلطنتی مادرید، در میان دکورهای مینمال، و با موسیقی «اتونال» آهنگساز چارلز وارینن، با استفاده از سازهای ضربی برای صداهای سهمگین باد و باران