برنج سمی و موج تازه گرانی با چراغ سبز بانک مرکزی

04 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران ، بر تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تاکید کرد. در حالی که گزارش ها حکایت از موج تازه گرانی دارد، مجلس شورای اسلامی در زمینه آلودگی برخی از مواد خوراکی هشدار داد. گزارش از وفا آذربهاری