برنده و نامزدهای جایزه ادبی من بوکر

27 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار نویسنده ای از ایرلند شمالی برنده جایزه من بوکر شد، امسال نامزدها و سوژه کتابها متنوع بودند