برنده جايزه بوكر، ستاره ای برای سروانتس و معرفی يواش های قرمز در گفتگو با شيدا محمدی

15 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشنايی با مارلون جيمز، برنده جايزه ادبی بوكر گفتگو با شيدا محمدی در مورد مجموعه جديد اشعارش به نام يواش های قرمز و ستاره ای به نام سروانتس، خالق دون كيشوت