برنده جايزه ادبی گنكور و نامزدهای ايرانی جايزه ادبی آستريد ليندگرن در حوزه ادبيات كودک

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشنايی با برنده جايزه ادبی گنكور، نگاهی به نامزدهای ايرانی جايزه ادبی آستريد ليندگرن در حوزه ادبيات كودک، گزارشی از زندگی و آثار آستريد ليندگرن و انتشار كتابی از مشهورترين كارتونيست فانسوی، ژان ژاک سامپه