برنده های جوايز ملی كتاب آمريكا و آشنايی با نويسنده ای از زاهدان

10 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنده های جوايز ملی كتاب آمريكا اعلام شد، سايروس داودی بازيگر تئاتر در مورد دو كتابی كه در دست انتشار دارد، توضيح می دهد.