برنده های جوايز ملی كتاب آمريكا، شازده كوچولوی مدرن و كتاب جديد بالرين آمريكايی

20 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی دو برنده جوايز ملی كتاب آمريكا، شازده كوچولوی امروزی روی پرده سينما، كتاب ميستی كوپلند بالرين آمريكايی و چهره متفاوتی از باله.