?? برنامه ویژه/ تجمع‌های اعتراضی در ایران؛ تداوم یا توقف؟

15 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا ادعای مقام‌های ایران درباره پایان تجمعات اعتراضی صحت دارد؟ مشاهده شما از تداوم اعتراضات چیست؟ آیا این اعتراضات ادامه خواهد داشت؟