?? برنامه ویژه/ تداوم تجمع‌های اعتراضی و برگزاری راهپیمایی حکومتی

13 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهدات شما از تظاهرات صورت گرفته در شهرهای مختلف ایران چیست؟ نظر شما درباره راهپیمایی‌های حکومتی امروز چیست؟ چرا راهپیمایی های حکومتی با حمایت و اسکورت پلیس همراه می‌شود اما راهپیمایی مردم با باتوم و گاز اشک آور؟