برنامه ویژه روی خط - اعتراضات در ایران

26 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مشاهدات و نظرات شما درباره اعتراضات اخیر... درباره سرکوب شدید معترضان و قطع اینترنت و راههای ارتباطی مردم معترض چه نظری دارید؟