?? برنامه ویژه افق نو/ رسالت هنرمند نسبت به جامعه و اجتماع خود

04 ژانویه 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.