برنامه تبلت/ چند نفر را می شناسید که در ایران برای مشروب خوردن، شلاق خورده اند

05 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شلاق خوردن خیلی وقت ها در جامعه برای خانواده ها بار منفی ایجاد می کند و سکوت را ترجیح می دهند در حالی که در بسیاری موارد خود حقوقدانان هم معتقدند جرمی رخ نداده که قانونگذار برایش در قانون مجازات اسلامی شلاق در نظر گرفته. مثل روزه خوری در ملا عام ....