برنامه نقش‌قلم: معرفی نامزدهای بوكر بين المللی و معرفی كتابی پيرامون مهاجرت

26 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام برنده جايزه بوكر بين المللی و معرفی كتاب ناپيدايی كه روايتی است از مهاجرت و اينكه چطور زندگی افراد را دگرگون می كند.