برنامه جدید بیمه های درمانی در آمريکا

30 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با گروهی از کسانی که در برنامه بیمه های درمان همگانی ثبت نام کرده اند؛ در باغچه گل سرخ کاخ سفید حضور یافت تا در باره برنامه جدید بیمه های درمانی دولت خود سخن بگوید. گزارش از پریچهر فرزام.