برنامه های صد روزه دولت روحانی برای نجات تولید

26 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با انتشار برنامه های وزیر تازه صنعت ، گزارش ها حکایت از کاهش شدید تولید در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی دارد . در برخی از این بخش ها مانند خودرو ، تولید 97 درصد کاهش یافته است .گزارش از وفا آدربهاری